Työn painopisteet

• Kodinomainen, turvallinen kasvuympäristö, joka pitää sisällään selkeät ja johdonmukaiset arjen käytännöt

• Yhteistyö lasten/nuorten vanhempien, läheisten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa

• Lapsen iän ja kehitystason mukainen osallistaminen ja kuulluksi tuleminen 

• Osallistuminen kodin yhteisiin askareisiin, perinteisiin tapahtumiin sekä itseään koskeviin suunnitelmiin, palavereihin ja päätöksentekoon

• Omaohjaajuus ja yksilöllisen ajan antaminen

• Harrastuksiin kannustaminen

• Peruskoulun suorittaminen ja jatko-opintoihin hakeutuminen