Tue työtämme

Jos haluat tukea työtämme taloudellisesti alla on yhteystiedot. Lämmin kiitos tuestasi!

Keräystili FI63 5271 0420 1411 20
(Suur-Savon Osuuspankki) 
Keräyslupa nro RA/2018/1181
Luvan saaja: Parikanniemisäätiö 
Voimassa oloaika: 21.3.2019 - 31.12.2021 Luvan myöntäjä: Poliisihallitus. Lupa on voimassa Suomen alueella lukuunottamatta Ahvenanmaata.

Kerätyt varat käytetään:
- säätiön lastenkodin kulujen kattamiseen: harrastustoiminnan kuluihin sekä retkien ja virkistystoiminnan järjestämiseen
- seurakunnissa tehtävään kristilliseen julistus- ja sielunhoitotyöhön,
- kristilliseen opetustyöhön seurakunnissa, omassa lehdessä ja radio-ohjelmien kautta
- eri kohderyhmille (lapsille, nuorisolle, aikuisille ja eläkeläisille) järjestettävien kristillisten opetustilaisuuksien ja konserttien kuluihin
- päihde- ja mielenterveys- ongelmaisten sekä vanhusten ja syrjäytyneiden parissa tehtävän diakoniatyön kuluihin (järjestelykulut sekä diakonia- työntekijän palkka)


 

Kolehdit, testamentit, muut lahjoitukset

FI54 5271 0420 0130 48
(Suur-Savon Osuuspankki)


Merkkipäivämuistamiset

Jos syntymäpäiviä tai muuta merkkipäivää viettävä henkilö haluaa ohjata muistamiset Parikanniemisäätiön hyväksi, ohjataan ne keräystilille: FI63 5271 0420 1411 20. Viestikenttään kirjoitetaan päivänsankarin sekä lahjoittajien nimet.


 

PARIKANNIEMEN YSTÄVÄT RY

Huom! Vain jäsenmaksut ja kustannustuotteiden myynnit.

FI69 8000 1900 7130 67
(Danske Bank)

FI95 5271 0420 0445 14
(Suur-Savon Osuuspankki)