Kontti

Parikanniemisäätiön Ystävät Ry julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kontti-lehteä sekä myy muun muassa kirjallisuutta, kortteja sekä äänitteitä. Kirjoja ja muita tuotteita on saatavilla tilaisuuksissamme tai niitä voi tilata Parikanniemestä.

 

Parikanniemen Kontti

Päätoimittaja
Teuvo V. Riikonen

Toimitusneuvosto
Pirkko Oinonen, Krista Eskelinen, Thorleif Johansson, Ari Tähkäpää, Markku Liukkonen, Teuvo V. Riikonen

Toimitus
Petri Tiusanen, Markku Liukkonen

Avustajat
Risto Teittinen, Sami Siponen, Pirkko Oinonen, Ari Tähkäpää

Taitto
Meiju Bonsdorff

Kustantaja
Parikanniemen Ystävät ry
Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
ISSN 2323-7465 (painettu)
ISSN 2323-7473 (verkkojulkaisu)

Painopaikka
Teroprint Oy, Mikkeli

Lehti tulee Parikanniemen Ystävät ry:n jäsenille automaattisesti.
Lehden voi tilata:  toimisto 0400 744 061 (arkisin klo 9-15), toimisto@parikanniemi.fi
Hinta 20€ / vuosi (neljä lehteä)