Diakonia

Parikanniemisäätiön diakoniatyö on muunmuassa päihdeongelmaisten ja erilaisissa vaikeuksissa olevien ihmisten kuuntelemista, auttamista ja kohtaamista eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Työmuotona käytetään pääosin yhden tai useamman päivän mittaisia päihdeleirejä. Päihdetyössä on mukana vapaaehtoistyöntekijämme evankelista Pekka Maaranen Ruokolahdelta.