YHTEYSTIEDOT

MATKAT

PARIKANNIEMEN KONTTI

lastenkoti

Lastenkodin paikkatilanne:
Tiedustele tarkemmin lastenkodin johtajalta
.

Tiedustelut:
Lastenkodin johtaja Sami Siponen, 
arkisin klo 8.00 - 15.45
puh. 040 847 3657
sami.siponen(at)parikanniemi.fi

Toimisto: arkisin 9.00 - 15.00
Risto Teittinen 0400 744 061
risto.teittinen(at)parikanniemi.fi



Parikanniemen lastenkoti

Parikanniemen lastenkoti on nykyaikainen kasvuyhteisö joka sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Saimaan rannalla Mikkelissä Ristiinan kaupunginosassa. Lastenkodin alueella on kolme 7-paikkaista kotiryhmää: Koivula, Onnentupa ja Tuulentupa.
Itsenäistyville nuorille sekä jälkihuollon tarpeisiin tarjoamme neljä yksiötä, joista yksi sijaitsee Mikkelissä. Perhetyön tarpeisiin käytössämme on kaksi perheasuntoa, joista toinen sijaitsee pihapiirissä ja toinen sen läheisyydessä Saimaan rannassa.

Tarjoamme

• ympärivuorokautista yksilöllistä, iän ja kehitystason mukaista huolenpitoa,    hoivaa ja kasvatusta 0–18-vuotiaille lapsille
• tukea vanhemmuuteen sekä sijoituksen aikana, että mahdollisen lapsen/nuoren kotiutumisprosessin aikana
• jälkihuoltopalveluita 18–21-vuotiaille nuorille

Toimintaamme kuuluu tiivis yhteistyö lasten/nuorten lähiverkostojen kanssa. Yhteistyössä pyrimme säännölliseen yhteydenpitoon ja tapaamisiin sekä yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.
Kotimme toimii kristillisestä arvomaailmasta käsin, kunnioittaen kunkin yksilön omaa elämänkatsomusta. Kristillinen arvomaailma ilmenee arjessamme välittämisenä, huolenpitona sekä kunnioittavana suhtautumisena toisiin ihmisiin.

Palvelumuodot

Ympärivuorokautinen lasten huolenpito, hoiva ja kasvatus.
Perustehtävämme on huostaan otettujen tai avohuollon tukitoimin sijoitettujen lasten ja nuorten hoito ja kasvatus yhteistyössä perheen, muun lapsen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Kasvatus- ja ohjaustyössä pyritään luomaan turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jossa lapsen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Arjen hallinta yhteisössä avautuu toistuvien turvallisten rutiinien ja arkisten tilanteiden kautta, joissa opettelemme yhdessä tulemaan toimeen toistemme kanssa.

Työn tavoitteet

Työn tavoitteena on mahdollistaa lapselle kokemus lapsena olemisesta ja hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Työn keskeisenä tavoitteena on myös lapsen arvomaailman kehittyminen suuntaan, jossa eheytyminen ja vastuunotto omasta elämästä ovat mahdollisia.

Työn painopisteet

Laadukas perushoito
•    aitous, rehellisyys ja välittäminen
•    selkeät ja johdonmukaiset arjen käytännöt, seuraamukset, rutiinit ja rajat
•    tarvittavat tutkimukset ja kartoitukset
•    keskusteleminen ja monipuolisen palautteen antaminen
•    ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen
•    yhdessä tekeminen
Yhteistyö lapsen verkoston kanssa
•    koti- ja sukuvierailut, perhetapaamiset
•    yhteiset neuvottelut ja kokoontumiset lapsen asioissa
•    muu yhteydenpito ja tiedottaminen
•    lastenkodin yhteistyö-, suku- ja perhepäivät
Lapsen osallistaminen
•    kodin yhteisiin askareisiin
•    itseään koskeviin suunnitelmiin ja palavereihin huomioiden lapsen ikä- ja kehitystaso
•    lasten palavereissa, kuulluksi tuleminen
•    kodin perinteisiin tapahtumiin
Omaohjaajuus ja yksilöllisen ajan antaminen
•    omaohjaajapäivät
•    kuukausiraportin laatiminen
•    menneisyysmatkat
•    valokuvakansiot
•    sukupuu
•    elämänjana ja verkostokartta
•    toimintakykymittari (itsearviointi)
•    umbrella - menetelmä


Perhetyö Parikanniemessä

Lastenkodilla on käytössä THL:n Toimiva lapsi ja perhe - menetelmiin kuuluvat Lapset puheeksi-keskustelu, neuvonpito ja tarvittaessa perheinterventio. Jokaisessa kotiryhmässä on ko. menetelmiin koulutettuja ohjaajia.

 Kunnioitamme lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Yhteistyö on säännöllistä yhteydenpitoa sekä puhelimitse että perhetapaamisten yhteydessä. Vanhemmat osallistuvat toisinaan omaohjaajien rinnalla myös lastensa eheytymiseen liittyviin keskusteluihin. Lastenkodilla on kaksi perheasuntoa.

Lastenkodilla järjestetään perheleirejä, joihin jokainen lapsi /nuori kutsuu läheisiään. Tällöin kartoitetaan vanhempien yhteistyötoiveita sekä halukkuutta osallistua lastenkodin vanhempainryhmään. Koko lapsen lähipiiri kutsutaan lapsen/nuoren tärkeisiin juhliin (rippijuhlat, lakkiaiset, ammattiin valmistuminen)


Perhetyö kotiutustilanteessa

Tavoitteena on, että lapsi muuttaa takaisin kotiin suunnitellusti ja vaiheittain, turvallisesti ja lapsen edun mukaisella tavalla. Tarjoamme tukea vanhemmuuteen, sekä yhteistyötä kotiutussuunnitelman laatimisessa, joka laaditaan perheen ja sijoittajakunnan kanssa.

Perhetyön tavoitteet

•    tavoitteet perhekohtaisia ja ne sovitaan yhdessä
•    lapsen kuulluksi tuleminen
•    vanhempien kasvattajantaitojen vahvistuminen
•    perheenjäsenten voimavarojen lisääntyminen
•    perheenjäsenten välisen keskusteluyhteyden lisääntyminen
•    lapsella turvalliset kasvuolosuhteet
•    perheen selviytyminen arjessa kotonaan

Kotiryhmät
Koivula

Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
puh. 0400 747 389 tai 0400 740 046
koivula(at)parikannei.fi

Onnentupa
Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
puh. 0400 747 359 tai 0400 745 790
onnentupa(at)parikanniemi.fi

Tuulentupa
Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
puh. 0400 744 058 tai 0400  762 076
tuulentupa(at)parikanniemi.fi


onnentupa

facebook