Parikanniemisäätiö on laadukkaan palvelun tuottaja
kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta